Anasayfa Genel Halka Açık Anonim Ortaklık Nedir?

Halka Açık Anonim Ortaklık Nedir?

by Piyasa Uzmanı
0 Yorum 76 Görüntüleme

Halka açık anonim ortaklığın tanımı Sermaye Piyasası Kanunu’nda payları halka arz edilmiş ortaklıklar olarak geçer. Kitle fonlaması platformu ile para toplanması haricinde halka arz edilmiş olarak geçen bütün ortaklıklar bu tanıma girer. Halka açık anonim ortaklık için Sermaye Piyasası Kurulu denetleyici mekanizma konumundadır. Ortaklıkların yapısı ve işleyişiyle alakalı işlemlerin kurulun belirlediği usullere uyulması gerekir. Halka açık anonim ortaklıklarda hak sahiplerinin paylarını korumaya yönelik birtakım güvenceler bulunur.

Halka Açık Anonim Ortaklık Türleri

Halka açık anonim ortaklık çeşitleri 2 başlık altında incelenir.

  • Hisse Senetleri Halka Arz Edilmiş Olanlar: Piyasaya dahil olmaları için halka çağrıda bulunulur. Hisse senetleri borsada aktif olarak işlem görür. Borsada işlem gören ortaklıklar olarak da adlandırılır.
  • Hisse Senetleri Halka Arz Edilmiş Sayılanlar: SPK’ya göre ortakların paylarının halka arz edilmiş olduğu varsayılan ortaklıklardır. Ortak sayısının 500’den fazla olması gerekir. Borsada işlem görmeyen ortaklıklar şeklinde de anılır.

Halka Açık Anonim Ortaklık Özellikleri

Halka açık anonim ortaklığın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Genel kurul tarafından belirlenen kararlar çerçevesinde kâr dağıtım politikaları belirlenir.
  • Borsada işlemdeki ortaklıklar kâr dağıtımında taksitleme yapabilir.
  • Borsada işlemde olmayan ortaklıklar kâr paylarını eksiksiz ve nakit olarak dağıtmalıdır.
  • İşlem görmeyen ortaklıklar finansal tablo düzenlemelerini belirtilen tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirir.

Halka açık anonim ortaklık oluşumlarında şirketle ilgili birtakım işlemler yapılabilir. Bu işlemler şunlardır:

  • Birleşme: Birden fazla şirketin yeni bir şirket çatısı altında birleşmesidir. Önceki şirket sahipleri yeni kurulan şirketten pay alır. Türk Ticaret Kanunu’na göre halka açık anonim şirketlerin farklı sermaye ortaklıkları ile birleşmesinde bir sakınca yoktur.
  • Bölünme: Bazı durumlarda şirket birimlerini bölerek daha etkili yönetim yoluna gitmek için şirket bölünmesi tercih edilir.
  • Tür Değiştirme: Şirketlerin tür değiştirmesi tüzel kimlik kaybedilmeden farklı türe geçisin sağlanmasıdır. Pay sahiplerinin hakları ve sorumluluklarında değişiklik oluşturabilir.
  • Sona Erme: Anonim şirketin sona ermesi, şirket faaliyetlerinin durması anlamındadır. Kanunda öngörülmüş farkı hallerde de ortaklıklar son bulabilir.

Halka Açık Anonim Ortaklık Denetimi

Halka açık anonim ortaklıkta denetim mekanizması SKP’da bağımsız denetim olarak belirlenmiştir. Hazırlanan finansal tabloların ve sermaye piyasası araçlarının denetimden geçmesi zorunludur. 28537 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile halka açık anonim ortaklık denetimine ilişkin kararlara açıklık getirilmiştir.

0 Yorum

Bu Yazılar İlginizi Çekebilir

Hemen Yorum Yap